Resources


Fanongonongo mei he Potungaue

Public Notice

Government Leases with Rental Payment Arrears

The Ministry of Lands and Natural Resources is hereby announcing the government leases with rental payment arrears. This will be the first set of leases that will be announced by the ministry and will be updated every week until all leases with rental arrears are announced.

The following are government leases with rental arrears in Tongatapu only:

Name Location
Hokianga & Mele Paea Kamoto ‘Ohonua/’Eua
Sanitalina Mataele Folaha
Greyg Follas & Mary Chase Ha’apunga
Tu’iketei Taufalele Ha’atu’a/’Eua
‘Analoto ‘Ohuafi Hakautu’utu’u Is/Niuatoputapu
Ema L Taufa Hofoa
Nekiloti Talakai Hofoa
Pita Toto Pongi Holonga
‘Atelaite Lioyd Kolofo’ou
Fololina Eiko ‘Ahokava Kolofo’ou
Gladys Fukofuka Kolofo’ou
H Nau Lavemai Kolofo’ou
Loise Puloka ‘Ahio Kolofo’ou
Manu F Pikokivaka Kolofo’ou
Peniueti Jagroop Kolofo’ou
Richard Sandys Kolofo’ou
Sinitalela Viau Kolofo’ou
Sione ‘Atunaisa Tukia Kolofo’ou
Sitaena Sesilia ‘Alofi Tafeuni Kolofo’ou
Sivani Jaradin Ki Longo’akau ‘Inoke Kolofo’ou
Tonga Red Cross Society Kolofo’ou
Tupou Seini Fetu’u & Eric M Fetu’u Kolofo’ou
Mele Hinakauea L Tupou Kolofo'ou
Rat Kumar Kolofo'ou
Siaosi Paueli Kolofo'ou
‘Alipeti Maka Kolofo'ou/Fangaloto
‘Isileli F Mailau Kolofo'ou/Fangaloto
Fataki Leveni Finau Kolofo'ou/Fangaloto
Nanaimo Fotu’aika Kolofo'ou/Fangaloto
Pohiva Uele Kolofo'ou/Nualei
‘Alisi & Sepiuta Fusimalohi Kolofo'ou/Popua
‘Alifeleti Tu’ihalamaka Kolomotu’a
‘Ana Tapu Latu Kolomotu’a
‘Ofa Ki Pouono Po’oi Kolomotu’a
Adiloa Prema Kolomotu’a
Akanesi Siokapesi Taufa & ‘Amelia Taufa Kolomotu’a
Asena Fine Kolomotu’a
Ilisapesi T Seli Baker Kolomotu’a
Jiang Qing Zhong Kolomotu’a
Kalolaine Moeaki Kolomotu’a
Lavinia L Fifita & Kalolo Fifita Kolomotu’a
Leilani Uhi Vaenuku Kolomotu’a
Lesieli F Rameil Kolomotu’a
Lineni Liongitau Kolomotu’a
Lisiula Faupula Kolomotu’a
Nau Ma’u Kolomotu’a
Neti Taumoefolau Kolomotu’a
Nuku’alofa Church of Christ Kolomotu’a
Paea Kolo Kolomotu’a
Pasepa Tukia & Peti Lavulo Kolomotu’a
Paula Lautaimi Kolomotu’a
Selina Lekeleka Kolomotu’a
Sione Malu ‘I Ma’angana Veituna Kolomotu’a
Siosaia & Suetesi Faletau Kolomotu’a
Tevita Tapueluelu (aka) ‘Isileli Tapueluelu Kolomotu’a
Tevita Tohi & Maliana Tohi Kolomotu’a
Uili K Ulingaholo Kolomotu’a
Vahanoa ‘Aloua Kolomotu’a
Vete Holding Co. Ltd Kolomotu’a
Wayne Tu’inukuafe Kolomotu’a
‘Eseta Fusitu’a Kolomotu'a
Darren Mart Love & Christina K Kailahi Kolomotu'a
Linita Koula Kolomotu'a
Lupe & Papani Tonutonu Kolomotu'a
Mangila Hola Kioa Kolomotu'a
Maryrose Vi Kolomotu'a
Meleseini Lomu Kolomotu'a
Milika Langi Kolomotu'a
Mosese Vakasiuola Kolomotu'a
Natalia V Palu Kolomotu'a
Nikotimasi Lomu Kolomotu'a
Ofa Ki Pilitania Fineanganofo Kolomotu'a
Robert S Bolouri Kolomotu'a
Sela Lafaele Tupou Kolomotu'a
Simata & La’a V Palu Kolomotu'a
Tapu Panuve Kolomotu'a
Tevita Taukei Vea’ila Kolomotu'a
Kelepi Mailau Koloua
Malia Loviana Falemaka Koloua/Tofoa
Shipping Corporation of Polynesian Ltd Ma’ufanga
Kueini Ailini Kava Masilamea
Leiloa Lu’au Mata’aho/’Eua
Fusi Manoa ‘Anitoni Popua
Haukoula Finau Popua
Paula F Moala Popua
Samiuela F Kueili F Lolohea Popua/Kolofo'ou
Paula M Lasalo Sopu/Kolomotu'a
‘Ailini M Simiki Tofoa
‘Ainise F Kolo Tofoa
‘Isileli Faka’iloatonga Tofoa
Hasiloni Fungavai Tofoa
Katini Guttenbeil Tofoa
Luti Saafi Tofoa
Penelope Movete Tofoa
Silivia Mafi Teulilo fifita | Sioeli | Alokuoulu & Tevita M Ha’apai Fifita Tofoa
Tu’itamala Liti Tofoa
‘Amone Suli Veitongo
Maopa U Tameifuna Veitongo
To’ilea Uele Veitongo

These leases will be posted on the Ministry’s website at https://www.lands.gov.to/resources/media-press
The continued non-payment of these lease annual rentals are grounds for the Lessor (government) to exercise his/her rights as lessor to recover the overdue rental.

All payments are to be made to the Ministry of Lands office at the Tonga National Council of Churches building at Vaololoa from 9AM - 12:30PM, Monday to Friday.

For further clarification, please contact Lavenita Tonga on 740-1301

Faka’apa’apa atu
LORD TU’I’AFITU
Hon Minister for Lands and Natural Resources