Resources


Fanongonongo mei he Potungaue

Public Notice

Government Leases with Rental Payment Arrears

The Ministry of Lands and Natural Resources is hereby announcing the government leases with rental payment arrears. This will be the first set of leases that will be announced by the ministry and will be updated every week until all leases with rental arrears are announced.

The following are government leases with rental arrears in Tongatapu only:

Name Location
Tonga College Old Boys Association Atele/'Olokava
Tonga Development Bank Esia/Niuafo’ou
Amelia Tu'inukuafe Fangaloto
Lavinia Siale Fangaloto
Mary Rose Havea Fangaloto
Puafisi Fono & Ronny Fono Fangaloto/Kolofo'ou
Katalina Taisia Finau Fatai
Gospel Fellowship of Tonga Halaleva/Kolofo'ou
Kata Pulusi Hofoa
Tafokilea 'I toafa Mohetau Hofoa
Tailulu Fonua Hofoa
Amelia Latuiniua Tupou | Marcella M T Tupou | 'Ohomohema 'I Oette-Inez | K T Tupou 'Ohomohema Kolofo'ou
Amelia Tupou Kolofo'ou
Anglican Church Kolofo'ou
Assemblies of God Kolofo'ou
Atolo & Sela Tu'inukuafe Kolofo'ou
Australian Conference Association Kolofo'ou
Christine Apollonia Tiliti Kolofo'ou
Daphne Hopoi Fononga Kolofo'ou
Elina K Bloomfield Kolofo'ou
Falanisi Maka Kolofo'ou
Free Constitutional Church Kolofo'ou
Gregory Foliaki Kolofo'ou
Krystle Fane Kite Kolofo'ou
Manu Pikokivaka Kolofo'ou
Milika | Sinama | Margaret Meli Kolofo'ou
Mosese S Manu Jr Kolofo'ou
Semisi Kailahi Kolofo'ou
Siaosi Sovaleni Kolofo'ou
Siasi Konisitutone Tau'ataina 'o Tonga Kolofo'ou
Sione Kite Kolofo'ou
Sione Latu Kolofo'ou
Sione Latu'ila Tongilava Kolofo'ou
St Pauls Anglican Church Kolofo'ou
Taiamoni Tongamoa Kolofo'ou
Tulusi Tei Kolofo'ou
Victor Mataele Kolofo'ou
Yarnton Investment Corporation Ltd Kolofo'ou
Aisea Fisilau Kolomotu'a
Ana F Luani | Popua Toholo K Luani | Mele L Luani Kolomotu'a
Ana V Pifeleti Kolomotu'a
Anaseini S Toumo'ua Kolomotu'a
Esau Namoa Kolomotu'a
Fahina Baldi Kolomotu'a
Fane Naulala Kite Kolomotu'a
Francess Mary Latu Oakes Kolomotu'a
Hilamani Sime Kolomotu'a
John & Elizabeth Sulivan Kolomotu'a
Kalo Fakatou Kolomotu'a
Loselima Hingano Kolomotu'a
Lupe & Papani Tonutonu Kolomotu'a
Lupe Fohe Kolomotu'a
Lupeolo Tu'ipulotu Kolomotu'a
Ma'ata Tu'ipulotu Kolomotu'a
Malakai Lomu Sika Kolomotu'a
Mateniti Mahe Kolomotu'a
Mele Mafi Kolomotu'a
Mosese Vaea Kolomotu'a
Ngatu Lui Kolomotu'a
Nunia Mone Kolomotu'a
P R Metotisi Vete Kolomotu'a
Palenitina Langa'oi Kolomotu'a
Salome 'Aholelei Kolomotu'a
Sela Masina Taione (Take possession WBOT) Kolomotu'a
Taniela Tufui & Loloma Vea Kolomotu'a
Tavake kakala Kolomotu'a
The National Spiritual Assembley of The Baha'I of Tonga Kolomotu'a
Una V Tupou Kolomotu'a
Viliami Petelo Kolomotu'a
Ana Tafolo Koloua
New Apostolic Church Koloua
Manase Tu'ifetoa Fonua Koloua/Tofoa
Sioeli Fatai Nu'uhiva Koloua
Kueini Ailini Kava Masilamea
Sea Star Fishing Co Ltd Ma'ufanga
Sione Kite Niutoua
Ana Sio Nukuleka
Faua Services Station Co ltd Ohonua/'Eua
Mele Taufa Faka'osilea Ohonua/'Eua
Pita Ranchod Vamanrav Popua
Tokaikolo Christian Fellowship Popua
Tupou Finau Popua
Talia'uli Afeaki Popua/Kolofo'ou
Paula M Lasalo Sopu/Kolomotu'a
Ana Toumo'ua 'Akau'ola Tofoa
Anthony Dakhrani Tofoa
Falemei 'O Tu'I'onetoa Tofoa
Hasiloni Fungavai Tofoa
Kepueli Funaki Tofoa
Malieta Latu 'Inoke Tofoa
Penisimani Funaki Tofoa
Pita Ranchod Vamanrav Tofoa
Siokapesi Taumoepeau Tofoa
Soane Patolo Jr Tofoa
Sunia Fili Tofoa
Taniela Koloa Veitongo

These leases will be posted on the Ministry’s website at https://www.lands.gov.to/resources/media-press
The continued non-payment of these lease annual rentals are grounds for the Lessor (government) to exercise his/her rights as lessor to recover the overdue rental.

All payments are to be made to the Ministry of Lands office at the Tonga National Council of Churches building at Vaololoa from 9AM - 12:30PM, Monday to Friday.

For further clarification, please contact Lavenita Tonga on 740-1301

Faka’apa’apa atu
LORD TU’I’AFITU
Hon Minister for Lands and Natural Resources